1
3
2
previous arrow
next arrow
3
1
2
previous arrow
next arrow

Uzyskaj prestiżowe i uznane w międzynarodowym biznesie wykształcenie

Executive MBA: Coaching i Mentoring

Studia MBA o profilu Coaching i Mentoring nie są obięte kształceniem modułowym.
Szczegółowy program studiów i opis kompetencji dodatkowych znajduje się poniżej.

Kierunki obięte kształceniem modułowym znajdują sie tutaj:

Celem studiów Executive MBA: Coaching i Mentoring jest profesjonalne przygotowanie do zawodu coacha i mentora w organizacji jak również poza nią. Studia przeznaczone są dla specjalistów i managerów, których interesuje rozwój współpracowników oraz dla liderów którzy pragną zastosować coachingowy styl przywództwa w swoich organizacjach. Studia przygotowują do profesjonalnego zarządzania wiedzą jako zasobem.  Zajęcia prowadzą tylko praktycy, z wieloletnim doświadczeniem jako managerowie, coachowie i metorzy dlatego po ukończeniu studiów będziesz w pełni wyposażony w praktyczne techniki pracy jako samodzielny coach i mentor. 

To jedyny program studiów Executive MBA dotyczący coachingu i mentoringu posiadający akredytację europejską EMCC EQA. Po jego ukończeniu będziesz mógł w uproszczony sposób otrzymać Europejską Akredytację Indywidualną EIA dla coachów i mentorów.

Studia prowadzone są we współpracy z:

 • firmą Norman Benett, wdrażającą standardy coachingu i mentoringu już od 17 lat,
 • European Mentoring & Coaching Council,
 • Międzynarodowym Stowarzyszeniem Mentorów.

Certyfikat EMCC: 

Co daje  Certyfikat  Europejski?

 • Potwierdzenie, że jesteś coachem pracującym w oparciu o europejskie standardy,
 • Potwierdzenie, że znasz kompetencje europejskie i potrafisz je stosować w praktyce,
 • Potwierdzasz, że zrealizowałeś 36 godzin coachingu,
 • Zostajesz zaproszony do pracy zgodnie z Kodeksem Etycznym EMCC,
 • Zostajesz zaproszony jako Członek Tytularny EMCC Poland (dodatkowa opłata)

Program studiów

 • Definicja, rodzaje, tło historyczne,
 • Coaching a inne metody rozwojowe,
 • Podejście European Mentoring and Coachig Council – 25 lat badań,
 • Podstawowe zasady i paradygmaty coachingu,
 • Rozwój coacha i standardy europejskie,
 • Postawa coacha.
 • Trendy i metody pracy,
 • Kompetencje coacha i mentora,
 • Cele w coachingu,
 • Pytania coachingowe – główna metoda pracy coacha i mentora,
 • Feedback w coachingu,
 • Indywidualny odbiór rzeczywistości a umiejętność wycofywania „własnej mapy”,
 • Kontraktowanie i sesja kontraktowa,
 • Kodeks etyczny i działanie zgodnie z nim – dbałość o standardy i etykę.
 • Moje mocne strony i zasoby związane z pracą coachinową i nową rolą,
 • Obszary do rozwoju i praca nad nimi,
 • Przygotowanie się do roli świadomego profesjonalisty,
 • Uważność na innych uważność na siebie.
 • Nurty psychologii z których czerpie coaching i mentoring,
 • Koncepcje osobowości a rozwój osobisty,
 • Elementy psychologii uczenia się.
 • Kanały komunikacji, modalności i ich zastosowanie,
 • Praca w przestrzeni,
 • Pacing i Leading w coachingu,
 • Praca oparta na zasobach klienta – potencjał, cele, wartości i przekonania,
 • Mikrokomunikacja – obserwacja sygnałów niewerbalnych w coachingu,
 • Lingwistyka i jej znaczenie,
 • Poziomy komunikacji i analiza komunikatu na różnych poziomach,
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 • Dysocjacja, asocjacja i metapoziom,
 • Planowanie działań w coachingu,
 • Action Plan jako metoda aktywizacji wewnętrznego potencjału,
 • Proces zmiany i jej etapy oraz sposoby interwencji,
 • Metoda pracy z dylematami,
 • Wzorce i zmiana nawyków,
 • Metaprogramy jako style naszej percepcji,
 • Mapy Myśli – jako metoda diagnozy i zmiany percepcji.
 • Praca z przekonaniami i metody zmiany przekonań z różnych nurtów psychologii i coachingu,
 • Relacje w obszarze zawodowym i prywatnym jako temat w coachingu – metody pracy z relacjami,
 • Metafora jako metoda pracy coachingowej,
 • Zastosowanie wizualizacji, obrazu, opowieści i przedmiotów w pracy z metaforą.
 • Mentoring – definicja, tło historyczne,
 • Założenia mentoringu,
 • Kompetencje Mentora, cechy, umiejętności i postawy,
 • Specyfika relacji mentor – mentee,
 • Przebieg procesu mentoringu.
 • Wdrażanie programów mentoringowych w organizacjach,
 • Cele, zadania i rola mentoringu w organizacjach,
 • Menedżer jako mentor,
 • Tworzenie przestrzeni i wsparcia dla mentoringu w organizacjach,
 • Warunki skuteczności budowania programów mentoringowych,
 • Dobre praktyki mentoringowe w kontekście rozwoju organizacyjnego.
 • Biznes coaching i executive coaching,
 • Coachingowy styl przywództwa,
 • Praktyki coachingu i mentoringu w roli szefa.
 • Dbałość o równowagę i rozwój,
 • Dobre standardy,
 • Ewaluacja w coachingu i mentoringu – metody,
 • Superwizja w pracy coacha i mentora,
 • Dalszy rozwój i Akredytacja europejska EIA.

Praktyczne ćwiczenia wszystkich technik poznanych w trakcie kursu, utrwalenie metod i modeli, ugruntowanie umiejętności dobierania metody pracy coachingowej do dylematu klienta. Dzień ten ma charakter grupowej superwizji uczącej dla przyszłych coachów i mentorów. Podsumowanie zdobytych kompetencji EMCC.

Organizacja studiów

Executive MBA: Coaching i Mentoring
 • Studia trwają dwa semestry
 • Tryb: niestacjonarny (sb-nd)
 • Ilość zjazdów: 12 (dwudniowe)
 • Liczba godzin: 230

KORZYŚCI I EFEKTY DLA SŁUCHACZA: 

 • poznanie metody coachingu, mentoringu i  ich odmiany,
 • nauczysz się praktycznych sposobów pracy,
 • zyskasz 8 kluczowych kompetencji w oparciu o międzynarodowe standardy,
 • przećwiczysz ponad 25 narzędzi coachingu i mentoringu,
 • rozwiniesz swoją empatię, samoświadomość i siłę osobistą,
 • przećwiczysz w praktyce jak  zarządzać procesami coachingu i mentoringu,
 • dowiesz się jak poprawnie ustalać cele i kontrakt,
 • zdobędziesz nową wiedzę z zakresu mechanizmów psychologicznych,
 • nabędziesz umiejętności aktywizowania do działania i budzenia motywacji wewnętrznej,
 • nauczysz się jak poprowadzić nawet najtrudniejszą rozmowę przekłuwając ją w konstruktywny dialog,
 • dowiesz się jak radzić sobie z trudnymi, nieprzewidywalnymi emocjami,
 • poznasz metody projektowania i planowania przyszłości,
 • doświadczysz jak budować pewność siebie i pracować na zasobach,
 • dowiesz się jak osobowość i nasze style charakteru wpływają na proces zmiany i jak je diagnozować,
 • nauczysz się metody pracy z dylematem przy podejmowaniu trudnych decyzji,
 • poznasz lingwistykę wspierającą zmianę i zasady komunikacji stosowane w coachingu i mentoringu,
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności zmiany przekonań ograniczających na wspierające służące rozwojowi w oparciu o nowoczesne odkrycia psychologii,
 • przećwiczysz metody pracy z relacjami biznesowymi i relacjami partnerskimi,
 • poznasz jak wspomagać rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich,
 • przećwiczysz jak stosować techniki rozwijające kreatywność i inspirujące do odkryć,
 • rozwiniesz umiejętność budowania strategii sukcesu i osiągania szczęścia osobistego,

Poznasz metodę, która stała się nie tylko nową profesją ale również filozofią życia tysięcy osób, która stale inspiruje do spełnienia osobistego i zawodowego…

…a ponadto otrzymasz Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wzmocniony o  certyfikat Europejski – European Mentoring & Coaching Council uznawany na całym świecie przez Coachów, Mentorów i organizacje.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY:

 • Wyposażenie absolwenta w sprawdzoną i kompletną metodologię coachingu i mentoringu,  opartą na standardach europejskich,
 • Wzrost kompetencji przywódczych, komunikacyjnych, motywowania i rozwiązywania konfliktów,
 • Rozwinięcie roli zawodowej w oparciu o zwiększenie samoświadomości,
 • Obniżenie kosztów przez wykształcenie coacha wewnętrznego,
 • Wykształcenie koordynatora programów coachingu i mentoringu w organizacji,
 • Gwarancja rezultatów w oparciu o ponad 10 letnie doświadczenie metodologii Norman Benett.

Słuchacz otrzymuje:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje do zasiadania w radach nadzorczych – Potwierdzenie spełnienia kryterium stanowiącego warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
 • Certyfikat potwierdzający nadanie tytułu MBA wydany przez jednostkę akredytującą – Certyfikat w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Executive MBA Z-WAY to excellence Business School z siedzibą w Szwajcarii
 • Certyfikat potwierdzający nadanie tytułu MBA wydany przez UNS – Certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA – wydany przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim
 • Certyfikat Coaching, Mentoring i Intermentoring – wydany przez Institute for Executive Development
 • Możliwość otrzymania międzynarodowego certyfikatu z zakresu coachingu i mentoringu EMCC Global na poziomie  EQA Practitioner – dodatkowa opłata EUR300 – dobrowolne


Executive MBA
Coaching i Mentoring

Opłaty
9 900 przy wpłacie jednorazowej
 • opłata rekrutacyjna 400 zł
 • szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
 • certyfikat EMCC Global - EUR 300
najczęściej
wybierane


Executive MBA
Coaching i Mentoring

Opłaty​
2 x 5 250 przy wpłacie semestralnej
 • opłata rekrutacyjna 400 zł
 • szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
 • certyfikat EMCC Global - EUR 300​
popularne


Executive MBA
Coaching i Mentoring

Opłaty
4 x 2 850 przy wpłacie kwartalnej
 • rekrutacyjna 400 zł
 • szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
 • certyfikat EMCC Global - EUR 300​
najlepsze na start

W cenie studiów

Executive MBA Coaching i Mentoring
 • certyfikat do Rad Nadzorczych
 • szwajcarski certyfikat MBA
 • polski certyfikat MBA
 • certyfikat Coaching, Mentoring i Intermentoring

Opłaty dodatkowe

Executive MBA Coaching i Mentoring
 • certyfikat EMCC Global na poziomie EQA Practitioner - EUR 300
3
2
4
3
1
8
6
EFQM MEMBER MBA
7