1
3
2
previous arrow
next arrow
3
1
2
previous arrow
next arrow

Uzyskaj prestiżowe i uznane w międzynarodowym biznesie wykształcenie

Kadra akademicka

Posiada doświadczenie w specjalnościach takich jak prawo patentowe i biotechnologia. Jest Prezesem Zarządu Lavenir Bioscience AG, Członkiem Rady Nadzorczej Członkiem Aragon Investment Holding / Londyn, Członkiem Rady Dyrektorów Optiphi AG / Szwajcaria oraz Członkiem różnych Rad Doradczych m.in. Allergan.

  • Redaktor naczelna CEOWorld
  • Prezes Zarządu MAG Press Agency
  • Członek Konwentu UNS

Pracowała w ponad 30 krajach na 5 kontynentach

Przeprowadziła tysiące wywiadów z Prezydentami, Premierami, Ministrami, miliarderami i milionerami, prezesami ogromnych światowych firm.

Od 11 lat jest współwłaścicielką magazynu online CEO World Magazine. Wielokrotnie występowałam na konferencjach inwestycyjnych, dla start-upów oraz na konferencji Frost and Sullivan przed 800 prezesami z całego świata jako redaktor naczelna wspomnianego magazynu.

W 2018 roku otrzymała nagrodę Businesswoman and Life jako lider w promocji Polski za granicą oraz nagrodę Ambasadora Przedsiębiorczości wśród kobiet organizacji FAAVM z Kanady. Agencja Mag Press dostała w tym samym roku nagrodę New York Award Program.

Partner Zarządzający w Z-Way Business School

Jako wykładowca bardzo aktywny w całej Europie. Jeden z najmłodszy wykładowców akademickich i trenerów w Szwajcarii. Jest obecnie uważany za jednego z najbardziej doświadczonych trenerów biznesu i przywództwa w Szwajcarii. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży.

  • Członek Rady Nadzorczej RFG S.A.
  • Zarządza działem marketingu i nieruchomości w JAFP S.A. 
  • Członek Zarządu RIPH w Częstochowie
  • Założyciel IFED Group

Specjalista zajmujący się optymalizacją procesów, nadzorowaniem projektów oraz wdrażaniem i udoskonalaniem systemów zarządzania opartych na standardach międzynarodowych.
Jest entuzjastą turkusowego podejścia w zarządzaniu organizacją oraz zwinnych metod zarządzania projektami. 

Za wkład w rozwój kadry zarządzającej w Polsce otrzymał od CEO World Magazine oraz Forbes nagrody:

  • Diament Biznesu – 2021
  • Lider Biznesu – 2022

Certyfikowany Coach i Mentor EMCC
Członek Zarządu EMCC Poland

Zawodowo wydobywa z ludzi ukryte potencjały, pomaga je rozwijać i wykorzystywać do realizacji ambitnych celów. Jest certyfikowanym Coachem, Mentorem, Trenerką Mentalną, szkoleniowcem.

Szkoli kadrę managerską na terenie całej Europie, dzieląc się ponad 12 -letnim doświadczeniem biznesowym z zakresu motywacji i zarządzania ludźmi w największych międzynarodowych korporacjach, takich jak Coca-Cola, Volkswagen czy Amazon.

Rektor i profesor Uczelni Nauk Społecznych. Absolwentka uczelni pedagogicznej (obecnie Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W 2002 roku podjęła pracę w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi. W 2007 roku doktoryzowała się na Uniwersytecie Zielonogórskim. W 2011 roku uzyskała stopień dr habilitowanego. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Autorka wielu publikacji i artykułów o tematyce społecznej, w szczególności z zakresu problematyki funkcjonowania dzieci w rodzinach patologicznych  oraz jakości życia osób starszych. Promotorka wielu prac licencjackich i magisterskich. Terapeuta Integracji sensorycznej, terapeuta w zakresie Treningu słuchowego Johansena.  Wykładowca na studiach podyplomowych MBA.

Entuzjastka efektywności, Certyfikowanym kierownikiem projektów (Senior Project Manager IPMA B), Ekspert odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR)

Pracuję jako mentor różnic kulturowych i facylitator spotkań biznesowych.

Posiada 23 lata doświadczenia w prywatnym biznesie i 18 lat doświadczenia pracując w międzynarodowych projektach dla korporacji w Polsce, USA i Niemczech.

Dziennikarz, publicysta i kulturoznawca. Prowadzi program „Tłit” w Wirtualnej Polsce, wykłada na UW i Uniwersytecie SWPS. Wcześniej był związany m.in. z telewizją Polsat, dziennikiem „Polska The Times” i radiem RMF FM. Biega maratony, uprawia triathlon.

wykładowca Akademia WSB / WSFiP 

Radca Prawny świadczy działalność obsługi prawnej w różnej formie organizacyjnej od wielu lat. Połączenie jego wszechstronnej wiedzy prawniczej z nowoczesnymi rozwiązaniami pozwala zapewnić wszystkim Klientom usługi prawne na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Założyciel agencji konsultingowej PANEK.consulting
Wykłada na najlepszych uczelniach w Polsce i we Francji. Doświadczony Project Manager, konsultant i trener. Pracował dla największych, światowych korporacji odzieżowych.

Doktor Nauk Prawnych, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (2011), studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Wrocławskim (2012) oraz studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia na WSZiA w Opolu (2019). W 2012 r. podjęła studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa medycznego i deontologii.
Wykładowca akademicki.

Jest członkiem Zarządu Związku Miast Polskich, wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Przewodniczącym Zarządu Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego. Wykładowca akademicki specjalizujący się w partnerstwie publiczno-prywatnym, w projektowaniu usług publicznych oraz zarządzaniu komunalnym.

Autor wielu publikacji dotyczących relacji: samorząd terytorialny a małe i średnie przedsiębiorstwa, partnerstwa publiczno-prywatnego, cyfryzacji usług administracyjnych.

Sukces firmy zależy od umiejętności miękkich Twoich i zespołu. Jako trener kompetencji miękkich, zarządzania i rozwoju osobistego wiem, jak pomóc Ci poprawić komunikację, asertywność, przywództwo, pracę w grupie.

Dzielę się swoim wieloletnim doświadczeniem managerskim. Jako Dyrektor czy Pełnomocnik Zarządu odpowiadałam m.in. za tworzenie systemów motywacyjnych, kreowanie i opracowywanie projektów zmian organizacyjnych, rekrutację personelu i szkolenie pracowników, jak również za rentowność oraz kreowanie polityki kadrowej, handlowej, sprzedażowej i marketingowej.

Prowadzę szkolenia, sesje mentoringowe dla pracowników biznesu i sportowców, a także zajęcia dla studentów uczelni i słuchaczy studiów MBA.

Zawodowo i prywatnie cenię sobie takie wartości, jak: szczerość, relacje i współpracę.

Współzałożyciel Better & Co. gdzie wspiera firmy poprzez doradztwo i warsztaty z nowoczesnego strategicznego zarządzania. Poprzez wdrożenia, mentoring i szkolenia w zakresie zarządzania (Lean, ToC, Six Sigma etc.), oraz tworzenie dopasowanych programów rozwojowych dla pracowników, optymalizuje wewnętrzne procesy biznesowe.
Jego wizją jest widzieć więcej organizacji napędzanych wartościami, które posiadają i realizują strategię, dostarczają klientom doskonałą jakość, ciągle usprawniają swoją efektywność operacyjną i potrafią przyciągnąć, rozwijać i zatrzymać zaangażowanych pracowników.

Adwokat, mgr prawa, ukończył studia na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na poziomie Executive oraz studia Doctor of Business Administration (DBA).

Od 2012 roku członek Izby Adwokackiej w Częstochowie. Wyróżniony przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie za najlepiej zdany egzamin adwokacki w 2017 r. Od 2018 roku radny Rady Miejskiej w Lublińcu.

Specjalizuje się w poprawie efektywności marketingu i sprzedaży, zarządzaniu zmianą oraz szkoleniach z zakresu zarządzania zespołami. Współautor modelu wspierającego planowanie i wdrażanie zarządzanie zmianą „System Model Canvas” wykorzystywanego przez międzynarodowe korporacje oraz średnie i duże firmy w Polsce. Obecnie Head of Marketing w firmie produkującej oprogramowanie w modelu SaaS z branży FinTech. Poprzednio Dyrektor ds. Szkoleń, Marketingu i PR w międzynarodowej jednostce certyfikującej systemy zarządzania. Absolwent studiów MBA, Public Relations oraz certyfikowanych kursów CXL. Odpowiadał m.in. za komunikację medialną Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw  w Katowicach. Współpracował z wiodącymi firmami z branży przemysłowej, deweloperskiej i IT oraz wspierał start-upy w osiąganiu założonych celów biznesowych.

Polski, uznany autorytet z dziedziny ekonomii. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Doctor of Business Administration. Posiada dyplomy „Executive MBA” oraz „Trener biznesu i rozwoju osobistego” Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Przedsiębiorca i menedżer od 1994 roku.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, radca prawny, menedżer, wykładowca akademicki. Jego zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności prawnych, politycznych i gospodarczych aspektów procesu instytucjonalizacji międzynarodowej. Autor m.in. monografii pt. Polska polityka zagraniczna wobec integracji europejskiej po 2004 roku.

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w Międzynarodowym łańcuchu dostaw jako klient oraz dostawca usług/rozwiązań. Aktualnie związany od kilku lat z branżą Automotive na stanowiskach globalnych. Odpowiadam za wdrażanie usprawnień oraz handel międzynarodowy.
Pracę łączę z pasją jaką jest wykładanie i przekazywanie wiedzy praktycznej. 
 

Project Manager z wieloletnim doświadczeniem. Była odpowiedzialna za realizację dużych projektów z ramienia PFR
Obecnie zajmuje wysokie stanowiska w spółkach z sektora energetycznego.