1
3
2
previous arrow
next arrow
3
1
2
previous arrow
next arrow

Uzyskaj prestiżowe i uznane w międzynarodowym biznesie wykształcenie

Program studiów Executive DBA

Program studiów posiada międzynarodową akredytację wydaną przez Z-Way to excellence Business School – szwajcarską jednostkę z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w opiniowaniu i akredytowaniu programów studiów, w tym MBA, DBA, LL.M. i innych związanych z zarządzaniem i najwyższymi kompetencjami managerskimi (Executive Education).

Program studiów umożliwi Słuchaczom zapoznanie się z zagadnieniami zarządzania strategicznego, elementami prawa gospodarczego prawa pracy, skutecznej komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą i rozwoju w przedsiębiorstwach, a także umiejętności zarządzania projektami.

Program studiów akredytowany jest przez partnera strategicznego Z-Way to excellence AG z siedzibą w Szwajcarii, będącego liderem na międzynarodowym rynku certyfikacji oraz szkolnictwa z zakresu Executive Education, pionierem rozwiązań teoretycznych i praktycznych związanych z nowoczesnymi technologiami wodorowymi. Patronat ten jest wyjątkowym wyróżnieniem i potwierdzeniem wysokiej jakości wiedzy i doświadczeń przekazywanych Słuchaczom. 

szwajcarska akredytacja prestiż wiedza praktyka biznes

Studia DBA realizujemy na poziomie Executive. Oznacza to, że otrzymujecie Państwo tytuł na najwyższym, wykonawczym poziomie biznesowym.

Program studiów Executive DBA

 • Prawo gospodarcze
 • Prawo podatkowe
 • Jak mówić żeby inni cię słuchali 
 • Jak stać się mówcą ale i rozmówcą
 • Trening mentalny 
 • Work-life balance i Work-life integration podstawą dla Menedżerów
 • Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym
 • Wypalenie zawodowe
 • Emocje i ich wpływ na podejmowane decyzje menedżerskie
 • Wpływ autorytetów na prace menedżera
 • Siła przywództwa oparta na współpracownikach
 • Blockchain
 • NFT
 • Metavesre
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Optymalizacja usług
 • Kampanie marketingowe
 • Analiza rentowności
 • Przygotowanie i zaplanowania wariantów kryzysu
 • Narzędzia komunikacji kryzysowej
 • Jak zapobiegać kryzysom
 • Ekonomia
 • Finanse
 • Ryzyka procesów zakupowych
 • podstawy prawa międzynarodowego
 • przepisy unijne dot. prawa właściwego
 • jurysdykcja krajowa a międzynarodowa
 • Analiza finansowa, handlowa, prawna, podatkowa i technologiczna przedsiębiorstwa

Zarządzanie zgodnością w organizacji. Analiza odpowiedzialności członków zarządu za czyny zabronione pod groźbą kary.

Wykład prowadzony przez eksperta w wybranej, niszowej dziedzinie zawiązanej bezpośrednio z biznesem i zarządzaniem.

Organizacja studiów

Executive DBA
 • Studia trwają dwa semestry - ECTS 60
 • Tryb: niestacjonarny (sb-nd)
 • Ilość zjazdów: 8 (dwudniowe)
 • Liczba godzin: 160 (w tym 32h Case Study)
 • Zaliczenie: przedłożenie projektu przed komisją