1
3
2
previous arrow
next arrow
3
1
2
previous arrow
next arrow

Uzyskaj prestiżowe i uznane w międzynarodowym biznesie wykształcenie

Rekrutacja na edycję polsko-szwajcarską w roku akademickim 2022/2023

Rozpocznij studia MBA w październiku!

Rekrutacja na semestr letni do wyczerpania limitu miejsc! LIMIT MIEJSC NIE ZWLEKAJ REKRUTACJA ONLINE

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 kończy się za:

dni
godzin
minut
Proces rekrutacji

Prosimy Cię jedynie o podstawowe informacje wymagane do kontaktu oraz wygenerowania umowy kształcenia. Wypełnienie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy z Uczelnią Nauk Społecznych. 

Kontakt nastąpi poprzez pocztę email lub/i telefonicznie. Podczas rozmowy będziesz mógł rozwiać wszystkie wątpliwości, odpowiemy na każde Twoje pytanie. Na wskazany adres e-mail otrzymasz szkic umowy oraz najistotniejsze, dodatkowe informacje. 

Po otrzymaniu umowy prosimy o jej podpisanie i dostarczenie do Biura Obsługi Słuchaczy. Akceptujemy wyraźne skany przesłane na nasz adres e-mail podyplomowe@uns.lodz.pl lub formę papierową dostarczoną osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź 

Dodatkowo wraz z umową prosimy o dostarczenie:

  • kopii świadectwa ukończenia studiów wyższych (licencjackie, magisterskie, inżynierskie lub równoważne) – potwierdzone za zgodność z oryginałem: notarialnie lub w obecności naszego pracownika
  • potwierdzenia doświadczenia zawodowego w formie CV, odpisu KRS lub odpisu z CEIDG
  • podpisanego kwestionariusza RODO, który otrzymasz od nas wraz z umową
  • potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 500 zł (opłata wpisowa zwracana jest jedynie w przypadku odrzucenia kandydata przez Uczelnię)

Nasz pracownik poinformuje cię o przyjęciu na studia. 
Witamy wśród społeczności akademickiej Uczelni Nauk Społecznych. 
Jesteśmy dumni, że możemy być Twoją Alma Mater!

Formularz rekrutacyjny

Executive

RODO​

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Uczelnię Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi

Pełna treść klauzuli

pobierz
EFQM_MEMBER_cmyk