1
3
2
previous arrow
next arrow
3
1
2
previous arrow
next arrow

Uzyskaj prestiżowe i uznane w międzynarodowym biznesie wykształcenie

Dokumenty, które otrzymasz po zakończeniu studiów

Absolwent studiów Executive DBA realizowanych na Uczelni Nauk Społecznych otrzymuje tytuł biznesowy:

Doctor of Business Administration na poziomie EXECUTIVE - najwyższym, wykonawczym poziomie biznesowym

Dokumenty wydawane obligatoryjnie:

zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim,

Certyfikat w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Executive DBA Z-WAY to excellence Business School z siedzibą w Szwajcarii

Certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive DBA – wydany przez Uczelnię Nauk Społecznych