1
3
2
previous arrow
next arrow
3
1
2
previous arrow
next arrow

Uzyskaj prestiżowe i uznane w międzynarodowym biznesie wykształcenie

Studia podyplomowe Executive Doctor of Business Administration (Executive DBA) realizowane przez Uczelnię Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi posiadają prestiżową akredytację Z WAY to excellence Business School ze Szwajcarii.

Studia podyplomowe Doctor of Business Administration (DBA) organizowane są przez Uczelnię Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi i akredytowane przez Z-Way to excellence AG z siedzibą w Szwajcarii.

Studia Doctor of Business Administration  na poziomie Executive to studia podyplomowe potwierdzające kwalifikacje menedżerskie najwyższego szczebla. Skierowane są do grona wykwalifikowanych ambitnych menedżerów, którzy chcą poszerzać zdobytą wiedzę oraz zdobyte umiejętności w środowisku biznesowym. Charakteryzują się innowacyjnym i nowoczesnym podejściem do zagadnień związanych z zarządzaniem i biznesem. DBA to odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie rozwoju menedżerów na najwyższych szczeblach rozwoju w organizacji. Postęp technologiczny i otoczenie innych firm wymaga ciągłego doskonalenia i coraz szybszego reagowania na nieustannie zmieniające się wymogi rynku.

Studia DBA realizowane są przez ekspertów z branży biznesowej, praktyków z niebywałym doświadczeniem zawodowym zarówno na rynku polskim jaki zagranicznym. Ukierunkowane są na doskonalenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wprowadzenie nowoczesnego podejścia biznesowego.

„Zwinne zarządzanie kompetencjami jest przyszłością kreowania umiejętności nowoczesnego managera, który potrafi odpowiedzieć na potrzeby generowane przez zmienność międzynarodowego biznesu” – JM Rektor UNS, dr Piotr Domżał, MBA – wypowiedź podczas Gali Top Polish Brands organizowanej przez CEO WORLD Magazine i FORBES 

Uczelnia Nauk Społecznych została członkiem Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością – EFQM.

Jesteśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która spełniła wysokie standardy jakości i ma zaszczyt stanowić część tego elitarnego, międzynarodowego grona. 

Executive DBA w UNS

Jesteśmy Członkiem elitarnej EFQM Pierwsza Uczelnia w Polsce

EFQM Member

Certyfikat przynależności
pobierz
4

Akredytacje i partnerstwa:

8
6
EFQM MEMBER MBA
PCHe
2
4
3
1

Celem studiów podyplomowych DBA na poziomie Executive (Executive DBA) jest przekazanie Słuchaczom specjalistycznej wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania, doskonalenie praktycznych umiejętności menedżerskich w działaniach biznesowych, komunikowaniu, negocjowaniu czy sprawnym podejmowaniu decyzji strategicznych. Budowanie wzajemnych relacji, sieci kontaktów, umacnianie postaw kierunkujących Słuchaczy na współprace w trakcie i po ukończeniu studiów.
Kreowanie i wzmacnianie kompetencji przywódczych, umiejętna negocjacja i odnajdywanie się w sytuacjach kryzysowych.